Żłobek Niepubliczny "Wesołe Boberki"

Żłobek Niepubliczny „Wesołe Boberki” czynne od poniedziałku do piątku od 6.30– 17.00.

Wyżywienie w placówce obejmuje: śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, woda do picia/kompot.

 

Żłobek mieści się w centrum miasta, na parterze, w budynku odpowiednio przystosowanym i bezpiecznym dla dzieci, spełniającym wszystkie aktualne normy oraz posiada niezbędne uzgodnienia. Posiadamy nowocześnie wyposażone wnętrza. W obiekcie znajdują się sale zabaw z zapleczem sanitarnym dla dzieci, szatnie, pomieszczenia kuchenne, biuro oraz plac zabaw.

 

W budynku na parterze posiadamy ogrzewanie podłogowe, dodatkowo pomieszczenia wyposażone są w wentylację z rekuperacją, która gwarantuje utrzymanie świeżego powietrza w salach bez konieczności otwierania okien.

 

Dzieci przebywają pod opieką wykształconej i doświadczonej kadry, w rodzinnej atmosferze.

Przyjmujemy dzieci o 6 miesiąca życia do 3 lat :)

 

Zajęcia w ramach czesnego:

Język angielski (grupa starsza)

Rytmika

Gimnastyka ogólnorozwojowa 

Warsztaty Kulinarne

Zajęcia odpłatne/nieobowiązkowe

(U nas płacisz tylko za to, z czego faktycznie korzysta Twoje Dziecko)

Koncerty Muzyczne

Spektakle Teatralne

Wycieczki


OPŁATY:

Żłobek Niepubliczny „Wesołe Boberki”

Opłata stała: 400 zł

Wyżywienie: 8,70 zł (od września 2019)

Wpisowe: 150 zł – jednorazowa opłata

Całoroczne (24-godzinne) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – jednorazowa kwota ok 60 zł

 

wpłaty za pobyt dziecka prosimy dokonywać na numer konta:

BANK PKO BP

Akademia Wesołego Boberka Ewa Bielecka

ul. Jana Pawła II 19

06102054600000580201518257

Tytuł: Imię i nazwisko Dziecka, miesiąc, którego dotyczy opłata

 

Opłatę należy dokonywać do 10-tego każdego miesiąca

Przy dłuższej nieobecności dziecka możliwość negocjacji wysokości opłaty stałej.
Rabat w wysokości 50% opłaty stałej na każde kolejne dziecko.

Serdecznie Zapraszamy!!!

Ekipa Wesołego Boberka